H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
Az Európai Bizottság jogi és audit részlegével folytatott H2020 kutatói bérrel kapcsolatos egyeztetés eredményei

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelt a Horizont 2020 program keretében a kutatói bér kérdésének. A versenyképes kutatói bérek elszámolása a keretprogramból finanszírozott projektek esetében elsősorban a közfinanszírozású kutatóhelyeknek jelent kihívást.

Az NKFI Hivatal az érintett EU13 tagállamokkal együttműködve sürgetett megoldást az Európai Bizottságnál, ami hatására módosították a támogatási szerződés mintájának szövegét, majd a keretprogram pénzügyi útmutatójául szolgáló dokumentumot is kiegészítették a változtatásoknak megfelelő magyarázatokkal. Az új szabályok ugyan megnyitották az utat a projektalapú fizetéskiegészítési lehetőségek szélesebb körű alkalmazása előtt, azonban egyúttal számos kérdést megválaszolatlanul hagytak azzal kapcsolatban, hogyan hangolható össze a keretprogram elvárásrendszere a magyar jogi szabályozással és intézményi gyakorlattal.

Az NKFI Hivatal ezért 2017-től, a változtatások bevezetését követően rendszeres konzultációt folytatott a hazai érintettek – az MTA és kutatóintézet-hálózata, valamint a felsőoktatási intézmények – bevonásával, melynek során az intézmények tájékoztatást kaptak az új szabályok gyakorlati alkalmazásának mikéntjéről, egyben jelezhették a Hivatal szakértőinek a megvalósítással kapcsolatos nehézségeiket. Az NKFI Hivatal e konzultációk tapasztalataira építve kezdte meg 2017 őszén kétoldalú egyeztetését az Európai Bizottsággal azzal a céllal, hogy a magyar gyakorlatot bemutatva tisztázza az elszámolási útmutatóban nem rendezett, országspecifikus kérdéseket.

Az egyeztetés eredménye, vagyis az Európai Bizottság illetékes részlege által az NKFI Hivatalnak a különböző – projektalapú és nem projektalapú – bérelemeknek a H2020-projektek keretében való elszámolhatóságával kapcsolatos kérdéseire adott válaszok a következő linkekről tölthetők le:

A közel fél éven keresztül tartó, 2018 márciusában lezárult kétoldalú egyeztetés a következő témakörökben adnak a pénzügyi útmutatónál árnyaltabb választ:

 • Milyen feltételek teljesülése mellett tekinthetők egyes országspecifikus bérelemek a H2020-projektek keretében elszámolható, nem projektalapú kifizetéseknek?
 • Mitől függ, hogy a kutató bére projektalapú-e, vagy sem?
 • Mi a funkciója a nemzeti projekt-órabér kiszámításának?
 • Milyen kifizetések vehetők figyelembe a nemzeti projekt órabér meghatározásában?
 • Milyen logika mentén készüljön a H2020-kompatibilis szabályzat?
 • Miért kedvezőtlen a H2020-projektek esetében a kizárólag feladathoz (és nem munkaórához) kötött bérkiegészítési megállapodás alkalmazása?

Tekintettel arra, hogy a visszajelzések alapján a H2020-kompatibilis intézményi szabályzatok megalkotása továbbra is rendkívüli kihívást jelentett a közfinanszírozású kutatóhelyek számára, az NKFI Hivatal 2018 áprilisában újabb egyeztetést kezdeményezett az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy további szabályzatalkotási megközelítések elfogadhatóságát tesztelje és ezzel a lehető legszélesebb mozgásteret vívja ki a magyar kedvezményezettek számára a projektalapú fizetéskiegészítések elszámolhatósága területén.

Az egyeztetés eredménye a következő linkről tölthető le: EC interpretation 4 PDF (531 KB)

A kétoldalú dialógus eredményeképpen a következő főbb megközelítések mentén alkothatók meg a H2020-kompatibilis intézményi szabályzatok:

 • 1. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a nemzeti forrásból (idetartoznak az uniós társfinanszírozású operatív programok is) finanszírozott projektek esetében sávos, míg a nemzetközi forrásból finanszírozott projektek esetében a sávba eső konkrét összegben rögzített projektbónuszt határoz meg.
  • Ezt a projektbónuszt az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.
 • 2. modell
  • Az intézményi szabályzat csak a szervezet valamely objektív gyűjtőelv alapján meghatározott projektcsoportja keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítéseket szabályozza.
  • A szabályzat által lefedett projektcsoport tartalmaz mind nemzeti, mind nemzetközi forrásból finanszírozott projekteket.
  • A projektalapú fizetéskiegészítés konkrét összegben van rögzítve.
 • 3. modell
  • Az intézményi szabályzat kiterjed a szervezet portfóliójába tartozó valamennyi projekt keretében kifizetendő projektalapú fizetéskiegészítés szabályozására.
  • A szabályzat a projektalapú fizetéskiegészítésre kötelező minimumórabért határoz meg, amelyet az intézménynek minden esetben kötelező kifizetnie az adott kutatónak, kivéve, ha a finanszírozási program pénzügyi szabályai ezt nem teszik lehetővé.

A H2020 személyiköltség-számítási szabályait strukturált formában ismertető, az Európai Bizottsággal egyeztetett értelmezést is magában foglaló előadás a következő linkről tölthető le: Személyi költségek elszámolása a H2020-ban.

A részletszabályok megismerése érdekében kérjük, olvassák el a közzétett levelezést (EC interpretation 4), vagy forduljanak bizalommal a jogi és pénzügyi területért felelős H2020 nemzeti kapcsolattartókhoz (NCP).

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2020. február 12.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben