H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Hogyan pályázzunk >> Gyakorlati tudnivalók
A Horizont 2020 pályázati felhívások főbb jellemzői, illetve támpontok értelmezésükhöz
A jellemzés szempontjai
A H2020 pályázatok jellemzői
A támogatás formája

Döntő részben vissza nem térítendő támogatás.


A támogatás célja

A felhívás részét képező kezelendő kihívás (specific challange) leírása határozza meg.


Rendelkezésre álló forrás

A munkaprogram tartalmazza a tervezett keretösszeget (conditions for this call). A felhívás határozza meg az ajánlott támogatási összeget (ettől indokolt esetben el lehet térni).


Pályázók köre

Az adott felhívás által meghatározott jogi személy vagy természetes személy, ami a gyakorlatban főként egyetemeket, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat, kkv-kat, szűkebb körben NGO-kat, közműveket, hatóságokat, szakmai felügyeleti szerveket és önkormányzatokat jelent.


Támogatható tevékenységek

A projekt típusa (type of action) határozza meg, melyre a felhívás utolsó pontja utal. A projekttípus által meghatározott támogatható tevékenységek leírását a munkaprogram általános melléklete tartalmazza, részletekért ld. a projekt típusokra vonatkozó tájékoztatónkat. Azt, hogy a támogatható tevékenységek mely szakmai területre fókuszáljanak, a felhívásban meghatározott hatókör (scope) jelöli meg.


Elszámolható költségek

Főként kutatói munkabér számolható el, ezen túl amortizációs költség, forgóeszköz beszerzés, kiküldetéshez kapcsolódó költség, valamint szolgáltatás igénybevétele, illetve közvetett költség átalány. A program nem finanszíroz beruházási költségeket. Részletekért ld. az elszámolható költségekre vonatkozó tájékoztatót.


Támogatási intenzitás

A projekt típusa határozza meg, ettől függően 100% vagy 70%.


A projekt végrehajtás időtartama

A felhívás főszabály szerint nem ír elő időtartamot (kivétel pl. a kkv eszköz), mivel a futamidő a pályázatban ismertetett tevékenységek függvényében alakul. A projektek általában 6 hónaptól 3-5 évig tartanak.


A projekt területi korlátozása

Döntő részben transznacionális konzorciumban megvalósuló projektekről van szó, ahol a kedvezményezettek min. 3 különböző EU tagállamból vagy társult államból származnak. Általános elvárás a földrajzi egyensúly biztosítása a pályázat szintjén.


Kötelező vállalások

A kedvezményezettnek főszabály szerint disszeminációs kötelezettsége van (pl. projekt honlap létrehozása), illetve gondoskodnia szükséges a projekteredmények hasznosításáról és meghatározott szűkebb körben védelméről. A pályázat részét képezi az ezekre a kérdésekre vonatkozó terv elkészítése. Ezen túl a felhíváshoz igazodó output vállalások (pl. tanulmány, konferencia, prototípus) állnak fenn.


Szakpolitikai mutatók, indikátorok

A felhívás részét képező elvárt hatás leíráshoz (expected impact) igazodnak, azonban mértéküket a pályázó vállalja (és támasztja alá) a pályázatban. Tekintettel a projektek kutatási és demonstrációs jellegére, a vállalt célérték nem teljesítése nem jár automatikusan szankcionálással.


Fenntartási kötelezettség

A hasznosításról történő gondoskodás kötelezettsége a projekt záródátumától számított 4 évig áll fenn, míg a projekt eredmények védelméről a támogatási szerződésben meghatározott időtartamig szükséges gondoskodni.


Önrész

70%-os támogatási intenzitású projektek (innovációs akciók, kkv eszköz) esetén van szükség önrész biztosítására. Forrása nem lehet más EU-s támogatás. Ezen túl természetesen mind a 70%-os, mind a 100%-os támogatási intenzitású projektek esetében is felmerülhetnek el nem számolható költségek (pl. árfolyamveszteség, bankköltség, levonható áfa), melynek pályázati forráson kívüli fedezetéről a kedvezményezettnek kell gondoskodnia.


Előleg

Előleg kérhető, melynek összegét a támogatási megállapodás rögzíti. Az összeg nagyságát esetről esetre állapítják meg, legfeljebb a teljes támogatási összeg és a beszámolási időszakok számának hányadosa lehet.


Biztosítékok köre

Előleg nyújtása esetén a támogató az átutalandó összegből visszatartja a teljes támogatási összeg 5%-át a Garancia Alap javára. A visszatartás feloldása a záróelszámolás elfogadását követően történik.


Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan, a Participant Portalon keresztül, angol nyelven szükséges benyújtani.


Ügyfélszolgálatok

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a pályázó a hazai NCP hálózathoz fordulhat. Nyertes pályázat esetén az illetékes brüsszeli végrehajtó ügynökség a szerződéskötés fázisában kapcsolattartó referenst jelöl ki, aki közvetlenül kereshető.


Projektkiválasztás

A formai ellenőrzést követően a tartalmi értékelést független bírálók végzik. A nyertes pályázatokat a küszöbértéket elért pályázatok közül, az elért pontszám által meghatározott rangsornak megfelelően, az elérhető keretösszeg erejéig támogatják. A projektkiválasztás a pályázati benyújtási határidőtől számított 5 hónapon belül zajlik le.


Támogatási szerződés megkötése

A támogatási szerződés megkötésére a pályázat pozitív elbírálásáról történő értesítést követő 3 hónap áll rendelkezésre. Ez alatt történik a nyertes pályázók és kapcsolt harmadik felek validálása (ha még nem rendelkeznek validált PIC kóddal), a LEAR kijelölése (amennyiben eddig még nem történt meg), valamint a pénzügyi kapacitás ellenőrzése. A támogatási szerződés megkötéséig szükséges a konzorciumi megállapodás véglegesítése és aláírása is.


Beszámolási kötelezettség

A támogatási szerződésben meghatározott időszakonként (általában 18 hónapos gyakorisággal) szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani elektronikus úton. A Széchenyi 2020 projektektől eltérően nem szükséges a beszámolóhoz a számlákat tételesen feltölteni (bármely számla bemutatását azonban az ellenőrzés során kérhetik az auditorok).


Kommunikációs csomag

A kedvezményezettnek nemcsak disszeminációs kötelezettsége van, hanem a szakmai célközönségen túlmutató, a média és a lakosság projektről és annak eredményeiről történő tájékoztatására irányuló kommunikációs tervet kell készítenie, illetve azt végrehajtania. A tájékoztató tevékenység, az eredmények terjesztése, valamint a regisztráción alapuló oltalom iránti kérelem benyújtása és a szabványosítási eljárás során utalni kell az EU finanszírozás tényére.


Ellenőrzés

Az Európai Bizottság, illetve az általa erre felhatalmazott külső szakértő (szerv), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Számvevőszék időbeli korlátozás nélkül bármikor vizsgálhatja a projektet. A hazai viszonylatban ismert alaposabb támogatói ellenőrzés a zárókifizetést követő 2 évig folytatható le. A fenti ellenőrzések nemcsak a kedvezményezetteket, hanem a projekt megvalósításban részt vevő harmadik feleket is érinthetik, így esetükben a kedvezményezettnek biztosítania szükséges az ellenőrzés során való együttműködést (a velük kötött szerződésben erre vonatkozó rendelkezést szükséges kikötni).


Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2015. szeptember 28.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben