H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Hogyan pályázzunk >> Gyakorlati tudnivalók
Induljak-e a Horizont 2020 program pályázataiban?
Megfontolásra érdemes kérdések a Horizont 2020 program innovációs, valamint kutatási és innovációs projektjeiben való részvételhez

A kérdéslista összeállításának célja, hogy a potenciális pályázó számára segítsen annak eldöntésében, hogy az elérhető számos pályázati lehetőség közül a Horizont 2020 program pályázatai tekinthetők-e a legalkalmasabb eszköznek céljai eléréséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen kérdéssor kizárólag az innovációs (a továbbiakban: IA), valamint a kutatási és innovációs (a továbbiakban: RIA) projektekre nézve ad eligazítást (tehát nem vonatkoztatható az egyéni kutatói ösztöndíjakat biztosító vagy intézményi kutatócsoporti támogatásokra (ERC és MSCA pályázatok), az üzletfejlesztési célú kkv eszköz és „Fast track to innovation” pályázati kiírásokra, valamint a koordinációs és támogató konstrukciót jelentő CSA pályázatokra). A konkrét pályázati kiírásokban az alábbi kérdéslistán kívül további kritériumok is megjelenhetnek.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy jelen tájékoztatónkat tekintse csupán gondolatébresztőnek és a pályázat előkészítés folyamatában vegye igénybe a hazai H2020 Nemzeti Kapcsolattartók (NCP-k) által nyújtott, professzionális és ingyenesen elérhető pályázati tanácsadó szolgáltatást.

Mindezeken túl javasoljuk a Horizont 2020 program pályázati felhívásainak jellemzőire vonatkozó tájékoztatónk elolvasását is.

 

Megfontolandó kérdések (egy adott kérdésre kattintva részletesebb leírást kaphat a kérdés tartalmáról és jelentőségéről)

 

Releváns-e a projektötlet a Horizont 2020 program által támogatott célok szempontjából?

Illeszkedik-e a projektötlet az adott kiíráshoz?

Rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások a projekt megvalósításához?

Vállalják-e az alacsony sikerarány kockázatát?

Vállalják-e a Széchenyi 2020 projektekhez képest hosszabb elbírálási és szerződéskötési időt?

Vállalják-e a projekt előkészítés költségeit?

 

A fent felsorolt megfontolandó kérdések kifejtése

 

Releváns-e a projektötlet a Horizont 2020 program által támogatott célok szempontjából?

 • Kutatási, illetve innovációs projekthez keres-e támogatási forrást?

Projektötlete releváns, amennyiben nem kutatást, innovációt lehetővé tevő infrastruktúra kiépítése, beruházás illetve eszközbeszerzés az elsődleges célja, hanem egyedi kutatási vagy innovációs tevékenységet kíván megvalósítani (kutatói munkát finanszírozni). Ez a kutatói munka a következő tevékenységeket jelentheti:

RIA esetében: új tudás létrehozására, új technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy megoldási metódus megvalósíthatóságának feltérképezésére irányuló alap- és alkalmazott kutatási, technológiafejlesztési és integrációs tevékenységek, kisméretű prototípus laboratóriumi, vagy szimulációs környezetben történő tesztelése és validálása.

IA esetében: új, módosított, javított termékek, eljárások, szolgáltatások létrehozását célzó prototípuskészítés, tesztelés, demonstráció, termékvalidálás és piaci bevezetést elősegítő tevékenység

 • A projektötlet illeszkedik-e a program célkitűzéseihez?

Projektötlete releváns, amennyiben a kiválasztott szakterületre vonatkozó munkaprogramban felvázolt kihívásra ad választ, figyelembe vette a szakterületre vonatkozó EU stratégiát, szakpolitikát, valamint épít a hasonló kihívásokkal foglalkozó EU kezdeményezések és korábbi projektek eredményeire, tapasztalataira (azonban nem ismétli meg ezeket a projekteket).

 • EU szintű megoldásra törekszik-e a projektötlet („EU aded value” kritérium)?

Projektötlete releváns, amennyiben EU szintű kihívásra válaszol és nem kizárólag regionális, lokális vagy nemzeti szintű problémát kezel, összességében hozzájárul Európa versenyképességének növekedéséhez.

 • Rendelkezik-e újdonság tartalommal, innovációs potenciállal a projektötlet?

Projektötlete novum, amennyiben meghaladja az adott szakterületen a jelenleg ismert fejlettségi szintet („state of the art”). Ahhoz, hogy erről hitelt érdemlően meg tudjon győződni, szükséges áttekinteni a releváns kutatási és innovációs eredményeket (esetleges újdonságkutatás), ideértve a korábbi támogatott projektek eredményeit is.

 

Illeszkedik-e a projektötlet az adott kiíráshoz?

 • A projekt típusnak (type of action) megfelelő tevékenységeket kíván-e megvalósítani?

Ld. a „Kutatási, illetve innovációs projekthez keres-e támogatási forrást?” kérdésnél felsorolt tevékenységlistát.

 • Lefedik-e a tervezett projekt tevékenységek a kiírásban foglaltakat?

A tevékenységek teljes mértékben lefedik a kiírásban foglaltakat, amennyiben válaszolnak a „Scope”-ban megfogalmazott kívánalmakra és konkrét adatokkal valószínűsíthető, hogy a célkitűzés alkalmas az elvárt – ipari/gazdasági és társadalmi - hatás kiváltására. Amennyiben a projektötlet csak részben fedi le a kiírásban foglaltakat, a hiány orvosolható megfelelő projektpartnerek bevonásával.

 • Illeszkedik-e a projektötlet az elvárt TRL szinthez, amennyiben releváns?

A kiírás meghatározhatja azt a technológiai érettségi szintet, ahonnan a projektnek indulnia kell.

 

Rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások a projekt megvalósításához?

 • Rendelkezik-e a pályázó és partnerei a szükséges szakmai tapasztalattal?

Rendelkezésre állnak a szükséges szakmai erőforrások, amennyiben a projektben tervezett tevékenységek illeszkednek a pályázók profiljához, ideális esetben a pályázók szaktekintélynek tekinthetők az adott területen. Amennyiben az alapvető szaktudás rendelkezésre áll, azonban néhány ponton kiegészítésre szorul, a hiány orvosolható megfelelő projektpartnerek vagy kapcsolt harmadik felek (korlátozott mértékben alvállalkozó) bevonásával.

 • Rendelkezik/rendelkeznek-e a pályázó/projekt partnerek a tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges szervezeti kapacitással, infrastruktúrával, valamint pénzügyi stabilitással, likviditással, esetleges önrésszel?

Az erőforrások döntő hányadával a pályázónak (konzorciumnak) szükséges rendelkeznie, azonban bizonyos kereteken belül bevonható a projektbe harmadik fél erőforrása is. Erről az együttműködési projektek résztvevőire vonatkozó tájékoztatónkban olvashat bővebben.

 • A szükséges szakmai tapasztalat biztosítása mellett teljesül-e a konzorciumon belül a transznacionalitásra vonatkozó kritérium?

Kutatási és innovációs projektek, valamint innovációs projektek esetén a projekt résztvevőinek minimum három különböző tagállamból vagy társult államból szükséges származniuk (minimum ennek a három résztvevőnek függetlennek kell lennie egymástól). Ezen túl pályázat-specifikus megkötések is felmerülhetnek.

 • Biztosított-e a kapcsolat a célzott végtermék felhasználóihoz, vannak-e kritikus tömeget megtestesítő (nem szükségszerűen pénzügyi értelemben vett) támogatói a projektnek?

Az alapkutatás esetét ide nem értve a végfelhasználókkal kialakított korai kapcsolat hasznos inputokkal szolgál a tervezett projekteredmény iránti valós igény feltárásához és igazolásához, majd a projektmegvalósítás során az eredmények validálásához. A lehetséges komoly és fajsúlyos befektetőkkel, döntéshozókkal, érdekképviseletekkel, megrendelőkkel, gyártókkal kialakított, a projekt keretein túlmutató együttműködés a projekteredmények hasznosíthatóságának alátámasztását erősíti. Amennyiben ezek a kapcsolatok még nem kiépítettek, a projekt előkészítés során lehet ezt a hiányt pótolni.

 • Rendelkezik/rendelkeznek-e a pályázó/projekt partnerek nemzetközi projekt tapasztalattal?

Nem minősül kizáró oknak a tapasztalat hiánya, azonban erősen javallott, hogy legalább a koordinátor rendelkezzen igazolható tapasztalattal.

 • Rendelkezik/rendelkeznek-e a pályázó/projekt partnerek a tervezett tevékenységek megvalósításához és a projekt eredmények hasznosításához szükséges, a meglevő ismeretekre és jogokra vonatkozó hozzáférési jogokkal?

Amennyiben harmadik fél részéről fennálló jog gátolja a projektmegvalósítást vagy az eredmények hasznosítását, a pályázó(k)nak gondoskodnia(uk) szükséges a jogi akadályok elhárításáról.

 

Vállalják-e az alacsony sikerarány kockázatát?

Tekintettel arra, hogy a pályaművek európai szinten versenyeznek egymással (nincsenek ország kvóták), a konkrét kiírástól függően 5-15%-os sikeraránnyal lehet számolni.

 

Vállalják-e a Széchenyi 2020 projektekhez képest hosszabb elbírálási és szerződéskötési időt?

A Horizont 2020 program pályázatai esetében 8 hónap telik el a benyújtási határidő és a támogatási szerződés megkötésének dátuma között.

 

Vállalják-e a projekt előkészítés költségeit?

A Horizont 2020 programból nem elszámolhatóak a projekt előkészítés költségei, melyek a Széchenyi 2020 pályázataihoz képest – a felállítandó konzorcium nemzetközi jellegéből fakadóan – nagyobb költségtételt képviselnek.


 


 

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2015. szeptember 28.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben