H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Hogyan pályázzunk >> Jogi és pénzügyi segédletek
Jogi és pénzügyi segédletek
A Horizont 2020 Keretprogram pályázati kiírásaira benyújtandó projektjavaslatok tervezése kapcsán az Európai Bizottság segéddokumentumokkal, alapvető információkat tartalmazó magyarázó szövegekkel igyekszik a kellő támogatói környezetet megteremteni.

A Research & Innovation Participant Portal Referencia Dokumentumok lapján megtalálható a Horizont 2020 keretprogramot létrehozó joganyagok, a Munkaprogram, a támogatási szerződés minták, a támogatási szerzősek magyarázatai, valamint a speciális kritériumokat megfogalmazó segédletek.

A különböző tématerületi pályázati kiírások alapvető célrendszerét, az egyes tématerületi speciális szabályzatokat a Munkaprogram (Work Programme) tartalmazza.

A tematikus területek eltérő pályázati, megvalósítási követelményrendszere miatt a különböző programok eltérő Támogatási szerződés mintákkal rendelkeznek. A támogatási szerződések a konzorcium és az Európai Bizottság közötti viszonyrendszert határozzák meg.

A konzorciális jellegű projektek résztvevői közötti kapcsolatrendszerhez a Konzorciumi szerződés minta nyújt segítséget.

A 7. Keretprogramban (FP7) használt Pénzügyi segédlet (Financial Guide) helyett a Horizont 2020 projektek esetében az Európai Bizottság az általános támogatási szerződés mintát (Model Grant Agreement) alapul véve a legfontosabb kérdéskörök (cikkek) esetén részletes, példákkal ellátott iránymutatást ad az Támogatási szerződést kifejtő segédletben (Annotated Model Grant Agreement). 

A segédlet részanyagainak feltöltése folyamatos, a pályázói kérdések alapul vételével rendszeresen kiegészül. A projektjavaslatok pénzügyi tervezését megalapozó részek elérhetőek a dokumentumban.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyes pályázati kiírások az általános kritériumrendszeren felül további megkötéseket is tartalmazhatnak!

A segédletek használata minden esetben a pályázati kiírás szövegével együtt alkalmazható.

A beadandó pályaművek tartalmi, formai követelményéről, az adminisztratív adatok feltöltéséről az Űrlapminták tartalmaznak iránymutatásokat.

A beadott pályaművek értékelési kritériumrendszerét az Értékelési útmutatók tartalmazzák.

a H2020 szerződéses felek a „Participant Portal”-on elektronikus aláírással hitelesítik a támogatási szerződésüket. A bevezetésre került elektronikus aláírásra vonatkozó tájékoztató elérhető angol és magyar nyelven.

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2015. augusztus 03.