H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

III. Társadalmi Kihívások >> 6. társadalmi kihívás: Európa a változó világban - inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak
A 6. társadalmi kihívás: Európa a változó világban - inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak
A 6. társadalmi kihívás célja Európa jobb megértésének elősegítése, valamint a befogadó, innovatív és reflektív európai társadalmak kialakulásának előmozdítása, tekintettel a korábban nem tapasztalt változásokra, és a növekvő globális egymásrautaltságra.

Az itt található, főként társadalomtudományi témájú felhívások is azon tevékenységekhez tartoznak, amelyek az ipari vezető szerep erősítéséhez, és az egyes társadalmi kihívások megoldásához szükségesek.

I.  Inkluzív társadalmak

Az európai társadalmakban jelenleg érvényesülő trendek magukban hordozzák egy egységesebb Európa létrehozásának lehetőségét,  ez azonban kockázatokkal és kihívásokkal is jár. Ezeket a lehetőségeket, kockázatokat és kihívásokat kell megérteni annak érdekében, hogy Európa a fejlődés során kellő szolidaritásról és társadalmi, gazdasági, politikai, oktatási és kulturális együttműködésről tehessen tanúbizonyságot, figyelembe véve azt is, hogy a világot ma egyre fokozódó összekapcsolódás és kölcsönös függés jellemzi.

Ebben az összefüggésben a cél a társadalmi, gazdasági és politikai befogadás, valamint a befogadó munkaerőpiacok megértése, elemzése és fejlesztése.

Ilyen a szegénység és a marginalizálódás elleni küzdelem, valamint az emberi jogok, a digitális befogadás, az egyenlőség, a szolidaritás és a kultúraközi dinamikák megerősítése annak révén, hogy támogatásban részesítjük az élvonalbeli tudományt, az interdiszciplináris kutatást, a mutatók kifejlesztését, a technológiai előrehaladást, vagy akár a szervezeti innovációt.

Ebben az összefüggésben központi szerepet töltenek be a társadalom- és bölcsészettudományi kutatások. Az európai stratégiák és szakpolitikák céljainak meghatározása, nyomon követése, értékelése és irányítása koncentrált kutatást igényel, amely lehetővé teszi a politikai döntéshozók számára – különösen a társadalmi befogadás érdekében – tervezett intézkedések hatásának és eredményességének elemzését és értékelését.

II. Innovatív társadalmak

Az Unió továbbra is jelentős mértékben kiveszi a részét a globális tudástermelésből, ugyanakkor ennek társadalmi-gazdasági hatása még nem érezhető a kívánt mértékben. Erőfeszítéseket kell tenni a kutatási és innovációs szakpolitikák hatékonyságának fokozása, valamint, az azokban rejlő transznacionális szakpolitikai szinergiák és koherencia növelése érdekében. Az innovációval széles értelemben véve kell foglalkozni, beleértve az átfogó szakpolitikák, a társadalom, a felhasználók és piac által vezérelt innovációt is. Ennek során figyelembe kell venni a kreatív és kulturális iparágak tapasztalatait és innovációs erejét. E tevékenységek támogatni fogják az Európai Kutatási Térség megvalósulását és működését, és különösen az Európa 2020 stratégia keretén belül az „Innovatív Unió” és az „Európai Digitális Menetrend” érdekében kidolgozott kiemelt kezdeményezéseket.

III. Reflektív társadalmak

A fejezet célja, hogy megkönnyítsük Európa szellemi alapjainak, történelmének és a számos európai és Európán kívüli hatásnak a megértését, amiből mai életünkre vonatkozóan is meríthetünk. Európát a különböző népek, hagyományok, a regionális és nemzeti identitások változatossága, valamint az eltérő szintű gazdasági fejlődés jellemzi. A migráció és a mobilitás, a média, az ipar és a közlekedés hozzájárul a látásmódok és életstílusok sokféleségéhez. Ezt a sokszínűséget és a benne rejlő lehetőségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az európai könyvtári – ideértve a digitális könyvtárakat is –, levéltári, múzeumi, képtári és más közintézményekben található gyűjtemények a tanulmányozható dokumentumok és tárgyak gazdag és kiaknázatlan tárházát jelentik. Ezek a források a szellemi örökséggel együtt az egyes tagállamok történelmét, ugyanakkor az Európai Uniónak az idők során felhalmozódott közös örökségét is képviselik. Ezeket az anyagokat – az új technológiák alkalmazásával is – a kutatók és a polgárok rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy a múlt tanulmányozásával tekinthessenek a jövőbe. A kulturális örökség ilyen formában való hozzáférhetősége és megőrzése szükséges az európai kultúrák között jelenleg élő kapcsolatok életképességéhez, és hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez.

A társadalomtudományok jelenléte a Horizont 2020 programban

A H2020 jelenleg élő (2014 és 2015-re vonatkozó) 540 pályázati felhívásából közel 200 társadalomtudományi vonatkozású, melyek a 6. társadalmi kihívás fejezetein kívül számos más kihívás területein is jelen vannak.

Ezen vonatkozó felhívások a H2020 Research and Innovation Participant Portal  speciális keresőjében egyszerre szűrhetők a „Socio-economic sciences and humanities” fül alatt, ezzel is segítve az SSH témák iránt érdeklődő pályázókat:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html

A 6. társadalmi kihívás további fő irányvonalairól, költségvetéséről és konkrét pályázatairól a 2014. január 24-én megrendezett társadalomtudományi információs napunkon elhangzott előadások anyagai segítik a tájékozódást:

A 6. társadalmi kihívás tématerületet segítő nemzetközi NCP hálózat (NET4SOCIETY) tevékenységéről, és az SSH konzorciumi partnerkeresői lehetőségekről:

Nemzeti kapcsolattartó pont: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto

  A 6. társadalmi kihívás pénzügyi kerete 2014-2015 között

  A 6. társadalmi kihívás pénzügyi kerete 2014-2015 között

  Link küldés
  .
  PDF
  Cikk nyomtatás
  Utolsó módosítás: 2015. szeptember 01.
  A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
  Rendben