H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Kapcsolódó felhívások
Kapcsolódó felhívások

A Horizont 2020 struktúrájában a három fő pillérén kívül, külön akcióként szerepelnek a 

 • Tudomány a társadalomban a társadalomért,
 • valamint A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése című programok.

Előbbi a tudomány és a társadalom közti kapcsolatok fejlesztését, utóbbi a kevésbé fejlett kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerű régiók kiválóságának erősítését szolgálja.

Az EU-s szakpolitikák tudományos igényű megalapozásában kiemelkedő szerepet játszik a Horizont 2020 költségvetéséből közvetlen finanszírozásban részesülő Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre), amely kiterjedt kutatóintézeti hálózatot működtet az EU különböző tagállamaiban.

A Horizont 2020 Keretprogram rendszerébe ágyazódva, jelentős költségvetési növekménnyel működik tovább az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, melyek fő feladata az oktatás – kutatás – innováció (gyakorlati alkalmazás) közötti szinergiák megteremtése.

A Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram átfogó szabályozó szerkezetéből adódóan egységes részvételi rendszerbe foglalja, valamint társfinanszírozást nyújt a különböző tagállamok, a vezető ipari vállalatok között létrejövő együttműködési formáknak. A különböző témaspecifikus kooperációk tovább bővítik a pályázható források palettáját.

A Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkén alapuló köz és magánszféra között létrejött együttműködés, melynek célja az összehangolt kutatási tevékenység ösztönzése az alábbi tématerületeken:

 • ECSEL - Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén
 • IMI 2 - Innovatív gyógyászati kezdeményezés
 • Clean Sky 2 – “Tiszta égbolt” Kezdeményezés a repüléstechnika és légi közlekedés területén
 • FCH 2 - Üzemanyagcella és Hidrogén Kezdeményezés
 • Shift2Rail - A vasúti közlekedés területén létrehozott közös vállalkozás
 • BBI - A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról
 • SESAR - Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás

A Európai Unió működéséről szóló szerződés 185. cikkén alapuló Közös programok a tagállamok együttműködését, koncentrált finanszírozási modelljét teszi lehetővé az alábbi területeken:

 • AAL - Tevékeny és Önálló Életvitel programja
 • EUROSTARS - kutató-fejlesztő KKV-k nemzetközi együttműködését támogató program
 • EMPIR – Európai Metrológiai Kutatási és Innovációs Program
 • EDCTP - Európai és Fejlődő Országok közötti Partnerség a Klinikai Vizsgálatokban program

A Közös Programozási Kezdeményezések (Joint Programming Initiatives) a tagállami közfinanszírozású kutatási programok közötti kooperációt hivatott elősegíteni 10 tématerületen.

Az ERA-NET COFUND konstrukció célja a Horizont 2020 keretprogramban a köz-és magánszféra közötti partnerségek támogatása (beleértve a közös programozási kezdeményezéseket).

A köz és a magánszféra közötti társulások (Public-Private Partnerships) célja az európai termelés kulcságazataiban történő kutatás támogatása az állami és a magánszektor azonos arányú támogatásával.

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2014. március 19.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben