H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Kapcsolódó felhívások >> Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) 2008-ban azzal a céllal jött létre*, hogy az az EU és tagállamai innovációs kapacitás megerősítése révén hozzájáruljon a fenntartható gazdasági növekedéshez és fokozza a versenyképességet. A 2014–2020 közötti időszakban az EIT a felsőoktatás, kutatás és innováció alkotta tudásháromszög révén hozzájárul a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont 2020 keretprogram) általános célkitűzéseihez.

A Horizont 2020 keretprogramot létrehozó 1291/2013 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint az EIT fő célkitűzése az európai innovációs környezet szétaprózottságának megszüntetése és Európa vonzerejének növelése a legkiemelkedőbb tehetségek és vállalkozók számára.

A Horizont 2020 keretprogramból az EIT számára biztosított pénzügyi hozzájárulás a Horizont 2020 részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően valósul meg.

Az EIT költségvetése

AZ EIT részesedése a keretprogram költségvetéséből 2.7 milliárd euró, amely a Horizont 2020 költségvetésének hozzávetőlegesen 3 %-át teszi ki. 

Az EIT szervezeti felépítése

Az EIT a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből álló igazgatótanácsból, a szervezet működését felügyelő végrehajtó bizottságból, a törvényes képviseletet ellátó igazgatóból, valamint egy belső ellenőrzési szervből áll.   

Az EIT tevékenysége, feladatai:

1. Innovációs terv

Az EIT hétévente innovációs tervet készít. Az innovációs terv az EIT számára meghatározza a hosszú távon elsőbbséget élvező területeket, és értékelést tartalmaz az EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott érték nyújtására vonatkozó képességéről. Emellett egy, a pénzügyi keret időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz. Az innovációs tervet a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács fogadja el.

2. Tudományos és Innovációs Társulások (KIC-ek)

A kutatást, az oktatást és az innovációt felölelő tudásháromszöggel összefüggésben az EIT hatókörébe tartozó KIC-eknek – különösen a kutatás, az oktatás és az innováció integrálása révén – nagyban hozzá kell járulniuk a „Horizont 2020” keretprogram célkitűzéseinek eléréséhez, beleértve a társadalmi kihívások kezelését is.

Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből KIC válhat. A KIC-ek kiválóság és az innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztásával kapcsolatos részletes kritériumokat az EIT fogadja el és teszi közzé, külső és független szakértők bevonásával. 

A KIC-ek:

  1. olyan integrált partnerségek, amelyek összekötik a felsőoktatást, a kutatást és az üzleti világot,
  2. a társadalom szempontjából nagy jelentőséggel bíró kiemelt területekre összpontosítanak,
  3. lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző szakterületek specialistái számos európai helyszínen (úgynevezett „helymegosztási központban”) együtt dolgozhassanak,
  4. különböző konkrét projekteket, oktatási programokat, finanszírozási terveket stb. valósítanak meg.

Jelenleg öt tudományos és innovációs társulás működik: A Climate-KIC az éghajlatváltozással és annak mérséklésével, a KIC InnoEnergy a fenntartható energiával, az EIT Digital az információs és kommunikációs technológiákkal, az EIT Health az egészséges életmód és az aktív időskor, valamint az EIT Raw Materials a nyersanyagok területével foglalkozik.

3. Vállalkozói készség növelése

Az EIT az alábbiak révén igyekszik megteremteni a virágzó vállalkozói kultúrához szükséges feltételeket:

  • ösztönzi a szemléletváltást: bátorítja, hogy az emberek másképp tekintsenek a vállalkozói tevékenységre és a kockázatvállalásra,
  • támogatja a vállalkozói tevékenységet: például a vállalkozói kerekasztal és az évente odaítélt EIT-díjak révén.

4. Oktatás – oklevelek és diplomák

Az EIT a három tudományos és innovációs társulással, valamint azok partnereivel együttműködésben mesterképzéseket és PhD-programokat dolgoz ki. A cél olyan kurzusok összeállítása, amelyek magas színvonalukkal és innovatív eredményeikkel élvonalat képviselnek majd az európai felsőoktatási intézményekben, miáltal létrejön egy ún. EIT „kiválósági védjegy”.

5. AZ EIT Stratégiai Innovációs Programja (EIT’S Strategic Innovation Agenda) szerint további új KIC-ek elindítására irányuló pályázatok még 2 hullámban kerülnek meghirdetésre az alábbiak szerint:

2016:

  • Food4Future - sustainable supply chain from resources to consumers; and
  • Added-value manufacturing

2018:

  • Urban mobility

További információkkal kapcsolatban kérem, keresse a kapcsolattartókat:

Tóth Orsolya
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: orsolya.toth2@nkfih.gov.hu
Tel.: +36 1 896 3744

Boros Ilona
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
e-mail: ilona.boros@nkfih.gov.hu
Tel: +36 1 896 3743

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2015. szeptember 01.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben