H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Kapcsolódó felhívások >> Közös Kutatóközpont (JRC)
A JRC (Közös Kutatóközpont)
A Közös Kutatóközpont (JRC: Joint Research Centre) az Európai Bizottság házon belüli tudományos szolgáltató szerve. Elsődleges célja a tudományos háttér biztosítása az EU szakpolitikák kidolgozásához, végrehajtásához és monitoringjához. Ezen felül a JRC egyben az Unió tudományos és technológiai referencia intézete is.

A tagállamok közös érdekeit képviseli, miközben független marad mindenféle nemzeti vagy privát szférabeli érdekektől.

Hét kutatóintézettel rendelkezik a Közös Kutatóközpont. Ezek öt nyugat-európai városban találhatók meg: Ispra (Olaszország), Karlsruhe (Németország), Sevilla (Spanyolország), Petten (Hollandia) és Geel (Belgium) találhatóak.

 • Referencia Anyagok és Mérések Intézete (IRMM) – Geel
 • Állampolgárok Védelme és Biztonsága Intézet (IPSC) – Ispra
 • Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézet (IES) – Ispra
 • Fogyasztóvédelmi és Egészségügyi Intézet (IHCP) – Ispra
 • Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézete (IPTS) – Sevilla
 • Energia és Közlekedés Intézet (IET) – Petten, Ispra
 • Transzurán Elemek Intézete (ITU) – Karlsruhe, Ispra

A JRC emberi erőforrása:

Összesen kb. 2800 tudományos és kisegítő munkatárs dolgozik a JRC különböző kutatóintézeteiben, illetve a főigazgatóság munkavállalójaként.

A JRC tevékenysége (és annak dokumentálása)

A JRC kétéves munkaprogramja elsősorban a JRC számára meghatározott projekteket tartalmazza. Ezek jelentős részét „házon belüli” kutatások során valósítják meg.

A JRC rendszeresen közzéteszi elért eredményeit rendszeresen megjelenő hírlevélben, amely a JRC honlapján elérhető.

A JRC tevékenységét dokumentáló éves jelentések is elérhetőek a JRC honlapján.

A JRC INTÉZETEI

Referencia Anyagok és Mérések Intézete (IRMM: Institutes for Reference Materials and Measurements)

Kutatási témakörei:

 • referencia anyagok kifejlesztése és előállítása hiteles laboratóriumi mérésekhez,
 • elemzési módszerek kidolgozása, allergének, élelmiszer adalékok hatásvizsgálatára, élelmiszerbiztonság,
 • környezetvédelmi mérések,
 • nukleáris kutatások, mérések.

Állampolgárok Védelme és Biztonsága Intézet (IPSC: Institute for the Protection and Security of the Citizen)

Kutatási témakörei:

 • katasztrófavédelem, korai előrejelző rendszerek,
 • csalások elleni védekezés,
 • informatikai és kommunikációs biztonság,
 • közlekedés biztonság,
 • TEMPEST labor (vizsgálatok, minősítések),
 • IT technológiákkal a költségvetésbeli csalások elleni védekezés,
 • ökonometrikus vizsgálatok a versenyképesség és a növekedés támogatására, pénzügyi szolgáltatásokkal, makroökonómiai modellezéssel, a gazdasági kör elemzésével, illetve statisztikai indikátorok értékelésével és fejlesztésével,
 • illetve monitoring távérzékelés (pl. gabonatermés).

Környezetvédelmi és Fenntarthatóság Intézet (IES: Institute for Environment and Sustainability)

Kutatási témakörök:

 • klímaváltozás hatásai és alkalmazkodás (pl. Európai Aszálymegfigyelő Rendszer),
 • légkör kémiai összetétele,
 • károsanyag-kibocsátás (pl. dízel járművekre szűrők),
 • vízminőség (Víz Keretirányelv),
 • növényzet, biodiverzitás, talajvédelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • megújuló energia és tárolása

Fogyasztóvédelmi és Egészségügyi Intézet (IHCP: Institute for Health and Consumer Protection)

Kutatási témakörei:

 • génmódosított szervezetek kimutatása az élelmiszerekben és a takarmányokban, ezek lehetséges egészségügyi hatásai,
 • alternatív tesztelési módszerek az állatkísérletek kiváltására és csökkentésére,
 • stressztényezők és kémiai anyagok egészségre és a környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata,
 • bioszenzorok és biochippek,
 • nanorészecskék egészségügyi kockázatai

Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézete (IPTS: Institute for Prospective Technological Studies)

Kutatási témakörei:

 • szcenáriók készítése (üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása, energia technológiák, energiaellátás biztonsága, fenntartható és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás),
 • nemzeti kutatási struktúrák és politikák elemzése, kutatók mobilitása,
 • kutatási infrastruktúra fejlődése,
 • biotechnológiai felfedezések hatása a társadalomra és a gazdaságra,
 • közös agrárpolitikai reform hatása.

Energia és Közlekedés Intézet (IET: Institute for Energy and Transport)

Kutatási témakörei:

 • nukleáris biztonság,
 • hulladék és biomassza energetikai felhasználása,
 • alternatív üzemanyagok (bioüzemanyag előállítás hatásai, teljesítmény/biztonság validálása),
 • megújuló energia (helyzetkép, összehasonlítás, SETIS, napelemek tesztelése),
 • bioenergia fenntarthatósága,
 • üzemanyagcellák (referencia laboratórium tesztelésre),
 • energiatakarékosság (irányelvek kidolgozása),
 • energiarendszerek technológiai modellezése,
 • fotovoltaikus napenergia,
 • energiarendszerek biztonsága,
 • biztonságos energiaellátás.

Transzurán Elemek Intézete (ITU: Institute for Transuranium Elements)

Kutatási témakörei:

 • nukleáris medicina,
 • nukleáris energiatermelés
 • nukleáris dekommisszió

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Részvétel a JRC központi tevékenységében

A JRC központi tevékenysége különböző hivatalokban, kutatási intézményekben és referencia laboratóriumokban folyó kutatási tevékenységet takar. Célja az adott EU politika kiszolgálása, tudományos és technikai háttér biztosítása az EU politika kialakításához, megvalósításához. Jellemzően ez a lehetőség a munkaprogramban meghatározott projektek megvalósítását jelenti.

2. Közös kutatási projektek

1994 óta a JRC konzorciumi partner lehet az EU Kutatási Programjaiban. A JRC költségvetésének egy részét pályázati alapon biztosítja. A JRC olyan együttműködésre törekszik, amelyek illeszkednek a JRC intézményes projektjeihez.

Magyarország megfelelő intézményei bekapcsolódhatnak ezeknek az intézeteknek a kutatómunkájába.

Fajtái:

 • Közvetett akciók (Indirect actions)
  A JRC a Horizont 2020-ban ugyanolyan jogi személyiségként vesz részt a kutatási és technológiai fejlesztéses akciókban, mint a tagállamokban lévő jogi személyiségek. A közvetett akciók kiegészítik a JRC saját munkaprogramjában végzett tevékenységeket és nélkülözhetetlenek a szakértelem és a know-how megszerzésében és átadásában.
  A tevékenységek túlnyomó többsége együttműködéses kutatási projekt és hálózat, mely lehetővé teszi a tartós partnerségi kapcsolatokat az európai kutatási élet kiemelkedő szereplőivel.
  Bővebb információk a közvetett akciókról: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1800
 • Intézményi hálózatok (Institutional networks)
  A célok megvalósítása és a minőségi eredmények elérése érdekében a JRC hosszútávú partnerségi megállapodásokat köt külső szereplőkkel, melyekkel közös érdekeket képviselnek munkavégzésük során.
  Ez az együttműködés a JRC munkájának a természetéhez nagyon közel áll: módszerek és mérések jóváhagyása és harmonizálása, közös szabványok felállítása, valamint tudományos és technikai támogatásos intézkedések az európai törvényhozás implementálása során. Ugyancsak választ ad az európai politika alkotók és a tagállamok növekvő szükségleteire, azáltal hogy létrehozza a közös tudományos referenciarendszert.
  A JRC több mint 1000 partnerszervezettel áll kapcsolatban körülbelül 100 intézményi hálózaton belül.
  Bővebb információk az intézményi hálózatokról: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1810
 • Együttműködési megállapodások (Collaboration agreements)
  A JRC -nak közel 200 működő együttműködési megállapodása van köz-és magán kutatási intézetekkel, egyetemekkel és nemzeti, valamint nemzetközi szervezetekkel. A megállapodások nagy része bilaterális, közös kutatásokat végeznek, információcsere zajlik és néha kutatói mobilitásról is beszélhetünk.
  Bővebb információ az együttműködési megállapodásokról: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1830
 • Calls for tenders
  A JRC rendszeresen publikál pályázati felhívásokat, hogy eszközökhöz és szolgáltatásokhoz jusson tevékenységei keretében. Meg kell jegyezni, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően, nem minden közbeszerzési felhívást kell publikálni.
  A „Calls for tenders”-ek a Tenders Electronics Daily-ben (TED) jelennek meg, a tender információs szolgálatot az EU „Publications Office” üzemelteti. Általános információk a Bizottsággal kötött „public contract”-okról a Bizottság honlapján a „Public contracts” alatt találhatók.
  Bővebb információ a „Calls for tendersről”: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1960

3. Kutatói mobilitás

A JRC kutatóintézeteiben állandó illetve ideiglenes pozíciók keretében van lehetőség munkát vállalni. Link: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2030

Állandó pozíciók: állandó hivatalnokok, szerződéses agent – ek (I. munkaköri típus),
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3440 

Ideiglenes pozíciók: szerződéses agent –ek (II., III., IV. munkaköri típus), ideiglenes agent -ek, nemzeti szakértők, grantholderek, JRC trainees
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3690

Jelenleg pályázható kutatói helyek: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720

Néhány szempont, amiért érdemes lehet a JRC kutatóintézeteiben dolgozni:

 • minőségi kutatói munka,
 • kiváló technológiai hátttér
 • innovatív és támogató légkör,
 • multidiszciplináris kutatási tevékenységek,
 • életen át tartó tanulás és a munkahelyi karrier,
 • rugalmas munkaidő lehetősége,
 • szülési szabadság lehetősége,
 • gyermekvállalást támogató rendszer,
 • szociális és sportolási lehetőségek a kutató és a családja részére,
 • multikulturális és többnyelvű környezet.

Nemzeti kapcsolattartó pont: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto

  Link küldés
  .
  PDF
  Cikk nyomtatás
  Utolsó módosítás: 2015. szeptember 01.
  A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
  Rendben