H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Kapcsolódó felhívások >> A részvétel szélesítése
A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése (Spreading Excellence and Widening Participation)

A 7. Keretprogram során jelentős különbség mutatkozott az EU15 és EU13 országok szereplése között: a támogatások 95%-át az EU15 országok intézményei nyerték el. Ez is jelzi, hogy az Unión belül jelentős különbségek mutatkoznak a kutatási és innovációs teljesítményben, ezt a különbséget a gazdasági válság még tovább növelte. Az Unió versenyképességéhez és gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen a K+F és innovációs teljesítmény növelése. Nyilvánvalóvá vált, hogy a gyengébben teljesítő tagországoknak szüksége van segítségre, ezért született ír elnökségi javaslatra a döntés, hogy a Horizont 2020 új elemeként dedikált költségvetéssel induljon el a „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” program.

A munkaprogram a következő pályázati felhívásokat az alábbiak szerint csoportosítja:

 • Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2016-2017)
 • Support to JPI Urban Europe (WIDESPREAD-02-2016)
 • ERA Chairs (WIDESPREAD-03-2017)
 • Teaming Phase 1 (WIDESPREAD-04-2017)
 • Twinning (WIDESPREAD-05-2017)
 • Egyéb akciók

Teaming

A pályázat célja újonnan létrehozandó, vagy létező intézményre alapuló, de azt jelentősen továbbfejlesztő Kiválósági Központok kialakítása alacsonyabb K+F és innovációs teljesítményű országokban (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia and Szlovénia), vezető, kutatás-intenzív európai intézmények segítségével.

A pályázás két lépcsőben történik:

 1. Első fázis:
  • az első fázisban a pályázó intézménynek egy stratégiai tervet kell bemutatni a felállítandó Kiválósági Központ hosszú távú KFI stratégiájáról (SWOT elemzés, kapcsolódás az S3 stratégiához) a Központ menedzselésére vonatkozó elképzelésekről, a kapcsolódó képzési programokról 
  • A pályázatban demonstrálni kell az adott régió vagy állam egyértelmű támogatását, kötelezettségvállalását is a Kiválósági Központtal szemben (pl. Strukturális Alap forrásokból). 
  • A pályázó intézmény, amely egyben a projekt koordinátora is az alacsonyabb K+F és innovációs teljesítményű ország intézménye: nemzeti/regionális hatóság vagy kutatásfinanszírozó ügynökség vagy egyetem vagy kutatóintézet. Abban az esetben, ha a koordinátor szervezet nem hatóság, egy a hosszú távú elköteleződést kifejező szándéknyilatkozatot (letter of intent) kell mellékelni a pályázathoz (a formanyomtatványt ehhez az Európai Bizottság biztosítja).
  • Elnyerhető támogatás: 0.4 millió EUR, ezt a stratégiai terv részletes kidolgozására lehet fordítani (személyi költségek, adminisztráció, networking)
  • Támogatás időtartama: 12 hónap

 

 1. Második fázis
  • A második fázisban a Bizottság az első fázisban támogatást nyert valamennyi intézmény stratégiai üzleti tervét értékeli és a legjobbakat támogatásban részesíti a H2020 forrásokból. 
  • Elnyerhető támogatás: 15 millió EUR, ezt a stratégiai terv megvalósítására lehet fordítani. Elszámolható költségek: személyi költségek, adminisztráció, networking. Az infrastrukturális beruházások és nagyobb eszközbeszerzések nem finanszírozhatók belőle, itt ismét az egyéb nemzeti vagy uniós, pl. regionális források bevonását ösztönzik.
  • Támogatás időtartama: 5-7 év
  • Beadási határidő: WIDESPREAD-01-2016-2017: 2016. augusztus 30., WIDESPREAD-04-2017: 2016. november 15.
  • Költségvetés:

WIDESPREAD-01-2016-2017: 2016:   89,53 millió EUR

  2017:   45,47 millió EUR

WIDESPREAD-04-2017:     2017:   12 millió EUR

Aktuális pályázati felhívás: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4054-widespread-01-2016-2017.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html

ERA Chairs

A pályázat célja, hogy kevésbé fejlett régiók ígéretes kutatóintézeteinek/felsőoktatási intézményeinek nyújtson támogatást kiváló kutatók alkalmazásához és segítse az intézményeket a hosszú távon fenntartható kiválóság elérésében. Támogatott tevékenység: nemzetközi szintű, kiváló kutató alkalmazása, aki saját kutatócsoportját létrehozva segít az intézménynek kutatási teljesítményének javításában és versenyalapon elnyerhető pályázati források megszerzésében (ideértve a Strukturális Alapok forrásait is). A támogatásból finanszírozható az ERA-Chair kutató és csoportjának fizetése, valamint a strukturális változásokat támogató intézkedésekhez is hozzájárulnak (nyílt felvételi eljárás, gender balance, peer review, innovatíve doktori iskolák).

 • Támogatás időtartama: 5 év
 • Támogatás összege: 2.5 millió EUR projektenként (33,91 millió EUR a 2017. évi felhívás teljes kerete)
 • Beadási határidő: 2017. október 5.

Aktuális pályázati felhívások: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4056-widespread-03-2017.html

http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html

Twinning

A pályázat célja egy adott kutatási terület megerősítése egy alacsonyabb KFI teljesítményű ország vagy régió kutatási szervezeténél azáltal, hogy a kapcsolatépítést támogatja legalább két nemzetközi szinten vezető partnerintézménnyel Európában. A pályázatban be kell mutatni azt a stratégiát, amely a tudományos kiválóság elérését és az innovációs kapacitások fejlesztését célozza. Elvárás az S3 stratégiával (Smart Specialization Strategy) való kapcsolat demonstrálása is. A támogatott tevékenységek: munkatársak cseréje, szakértői látogatások, képzések, workshopok, konferenciák, közös nyári egyetemek szervezése.

 • Támogatási összeg projektenként: 1 millió EUR
 • Teljes pályázati keretösszeg: 20 millió EUR
 • Beadási határidő: 2017. november. 15.

A fenti pályázati felhívásokra a következő országok intézményei jogosultak projektjavaslatok benyújtására koordinátorként: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Feröer-szigetek, Macedónia, Moldávia, Montenegró, Szerbia, Törökország, Ukrajna.

Aktuális pályázati felhívások:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4058-widespread-05-2017.html

Egyéb akciók

A program magában foglal egyéb akciókat is, többek között a COST program, valamint az ún. Policy Support Facility elnevezésű eszköz támogatását. Ez utóbbi a K+F+I politikák EU, nemzeti és regionális szintű fejlesztéséhez nyújt segítséget, adatbázis, helpdesk kialakításán, valamint disszeminációs tevékenységek megvalósításán keresztül.

Költségvetés:

Policy Support Facilty: 2 millió EUR a 2017-es költségvetésből.

COST: 2016: 20,28 millió EUR, 2017: 20,28 millió EUR

Részletes információk a pályázati felhívásokról és a beadási határidőkről az alábbi linken találhatók:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

További információ érhető el a program nemzeti kapcsolattartó pontjánál: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2015. november 20.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben